Marslev El Aps

Meget tilfredsstillende

Meget tilfredsstillende

Karsten A.

Jeg var nede i sommerhuset i weekenden og sætte varmepumpen i drift, bygge hus, dække kabelrenden og få wireless betjeningen igang. Alt fungerede meget tilfredsstillende, og jeg vil gerne rose dig for et meget flot stykke arbejde.
Varmepumpe Kokhaven
Karsten H. Andersen
Ring til os nu !!