Marslev El Aps

El-eftersyn

 Vi udfører el-eftersyn i Odense og den resterende del af Østfyn.

Den 1. maj 2012 blev det lovpligtigt at få lavet et el-eftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder.

Et elsyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes elsikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge Marslev El til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Vi er en autoriseret elinstallationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan vi desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene. Prisen for udførelse af eleftersyn ligger mellem ca. 2.000 -3.300 kr. inkl. moms, afhængig af bygningsareal.

Hvad er et el-eftersyn/elsyn?

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

Et eleftersyn indeholder ikke:

• Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.

• Dele af installationen, som ikke kan efterses.

• El-installationer uden for selve bygningen.

• Hårde hvidevarer.

• Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.

• En vurdering af om el-installationerne er tidsvarende

Klik på www.boligejer.dk for at læse mere.